Fra jord til bord

Dyrk jeres egne spiselige insekter i klassen og væk nysgerrighed, følelser og skab begejstring.

insekteriet_hero_fp_1

Dyrk

Dyrk spiselige insekter i klassen og giv eleverne erfaringer med levende husdyr.

Undersøg

Brug undersøgelser og forsøg til at illustrere ressource- og klimaaftryk i fødevareproduktion.

Spis

Test insekter i madlavning med eleverne. Insekter er fulde af umami og protein og kan erstatte kød i en klimavenlig kost.

Om forløbet

DYRK - UNDERSØG - SPIS

Undervisningsforløbet Dyrk – Undersøg – Spis er et jord til bord forløb, hvor eleverne dyrker melorme i klassen.

Mens insekterne vokser sig store, kan eleverne undersøge deres klima- og ressourceaftryk og sammenligne med andre landbrugsdyr.

Når melormene er spiseklar efter 3-4 uger afliver eleverne insekterne for til slut at tilberede dem og teste melormene som et alternativ til kød.

Forløbet er tværfagligt og inddrager natur/teknik, biologi, geografi og madkundskab.

insekteriet_fp_6

Lær at dyrke jeres egne melorme

Det er nemt, at dyrke melorme i klassen. Under et forløb på tre uger, kan eleverne nå at se melormelarverne vokse til spiseklar størrelse og de kan se pupper klække og finde æg fra billederne.
Levende dyr i undervisningen skaber begejstring og nysgerrighed og bedre vilkår for at lære naturfag.

Undersøg ressource- og klimaaftryk

Det er insekternes fysiologi, der gør dem bæredygtige at opdrætte. Ved blandt andet at studere insekternes vekselvarme og væskebehov, kan eleverne komme nærmere den fysiologiske forklaring på insekters lave ressource- og klimaaftryk.

insekteriet_fp_6

Arbejd med insekter i madlavning

Insekter smager godt! Insekter har den samme næringsprofil og smagsprofil som kød.

Ved at tilberede og teste insekter i madlavning, bliver eleverne klogere på smagssans, umami og hvordan vi skal få vores mad til at smage lige så godt, som den plejer, bare uden kød.