Mellemtrin

Undersøg

iStock-1347620438 beskåret

Forsøg med vekselvarme og foderforbrug

Insekter vokser langt hurtigere på mindre foder end kylling, gris og ko. Men hvorfor? Det kan du finde ud af med dette forsøg.

Insekter er vekselvarme. Det betyder, at de har den samme temperatur, som luften omkring dem.

I skal prøve at undersøge, hvad temperaturen i luften betyder for deres evne til at spise og vokse.

water drop

Forsøg med melormes vandforbrug

Når du tænder for hanen, kommer der vand ud. Det føles ikke, som om vi mangler vand i Danmark. Men vand er en knap ressource - også i fremtiden.

Insekter har et meget lavere vandforbrug end pattedyr, såsom kylling, gris, ko eller mennesker. Mennesket er jo også et pattedyr.

I dette forsøg skal du gå på jagt efter insektkroppens vandforbrug og pattedyrs vandfordbrug, f.eks. dit eget.

iStock-1069418828 beskåret

Undersøg forskellige husdyrs arealforbrug i Danmark

Der er kommet så mange mennekser på jorden, at der ikke rigtig er plads til vilde dyr og natur. Det er et stort problem for os mennesker, for vi er meget afhængige af naturen. Mere, end vi måske tror.

Danmark er et af de lande i verden, med mindst bevaret vild natur. I denne opgave, skal du undersøge, hvordan vi bruger Danmarks areal.

Husdyr beskåret

Udregn forskellige husdyrs CO2-udledning

I Danmark står landbruget for 22 % af Danmarks samlede CO2-udledning og størstedelen af denne udledning stammer fra husdyrproduktion.

I Danmark spiser vi meget kød i forhold til de lande vi normalt sammenligner os med. Vi er begyndt at spise mindre kød i de seneste år, men vi halter stadig langt bagefter alle andre lande i Europa.

I denne opgave skal du undersøge, hvad den gennemsnitlige dansker udleder via sit kødforbrug.

 

Dyrk

Dyrk spiselige insekter i klassen og giv eleverne erfaringer med levende husdyr.

Spis

Test insekter i madlavning med eleverne. Insekter er fulde af umami og protein og kan erstatte kød i en klimavenlig kost.